Tulis & Tekan Enter
Logo

Kategori Al-Quran

images

Khusraan

  [103.1-3] Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam KERUGIAN, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya menaati...

Baca Selengkapnya
images

SEMUANYA kil

kilãhumã ( 1 ), kulla, kulli, kullu ( 325 ), kullahã, kullihã ( 5 ), kullahu, kullihi, kulluhu ( 7 ), kullamã ( 17 ), kullãn ( 15 ), kullima ( 1 ), kulluhum...

Baca Selengkapnya
images

Sesat

açalla ( 6 ), açallahu ( 1 ), açallahumu ( 1 ), açallanã ( 1 ), açallãnã ( 1 ), açallanî ( 1 ), açallu ( 9 ),...

Baca Selengkapnya
images

TAKWIL

ta´wîlãn ( 2 ), ta´wîli ( 7 ), ta´wîlahu, ta´wîlihi, ta´wîlu ( 8 )     [17.35] Dan sempurnakanlah...

Baca Selengkapnya
images

BELAJAR

Bagaimana Al Quran menjelaskan tentang kata Belajar?  Al Quran menjelaskan makna belajar menggunakan 26 kata belajar dan perubahannya ( belajar, ajaran, mengajar, mengajarkan, diajar, diajarkan...

Baca Selengkapnya
images

KAUM YAHUDI

  [6.145]  KATAKANLAH: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu...

Baca Selengkapnya